Esperanto en Hago

Ĉiujare, kune kun mia koruso, mi kantas dum la semajnoj antaŭ Kristnasko en diversaj prizorgoloĝejoj en Hago. Ĉi jare ni kantis i.a. en ‘Het Zamen’. Den Haag EsperantostraatZamenhofstraat Den HaagKiam mi kontrolis kiamaniere mi povas atingi la lokon, mi komprenis tuj la strangan literumadon de la nomo, kiun havas tiu ĉi domo. Nome la adreso estas ‘Esperantostraat’ kaj la strato eliras al la ‘Zamenhofstraat’.

Kompreni unu la alian

ZamenhofKiam ni povas interparoli unu kun la alia, tiam ni povas kompreni unu la alian kaj ni havas malpli da konfliktoj. Kun tiu ĉi penso kreis L.L. Zamenhof ĉirkaŭ la 1880 jaro la novan, simplan lingvon. Zamenhof naskiĝis en Białystok, la urbo en la nord-orienta parto de Pollando. En lia tempo loĝis tie Poloj, Rusoj, Judoj kaj Germanoj. Ĉiuj parolis sian propran lingvon, kio ofte kondukis eĉ al la malkonkordo aŭ eĉ ĝis la batalado. Jam ekde sia infaneco Zamenhof pensis pri la solvo por tiu ĉi problemo. Li pripensis, ke krome la diversaj jam parolataj lingvoj devus esti ankoraŭ unu aldona lingvo, kiun povus paroli ĉiuj homoj.
Cetere Zamenhof ne estis filologo. Li studis medicinon kaj specialiĝis kiel oftalmologo.

Tiu kiu esperas

La lingvo ricevis la nomon ‘Esperanto’, kio signifas ‘Tiu kiu esperas’. Per 16 simplaj bazaj reguloj eblas rapide lerni la lingvon kaj interkomunikiĝi kun aliaj. Ĉe la lernado de unu lingvo oni ĉiam bezonas multe da tempo por kompreni la esceptojn. Kiu de ni ne ŝvitis lernante Francajn neregulajn verbojn? Esperanto havas ĝuste la gramatikon kaj vortkonstruon kun granda reguleco kaj logikeco.
Kiel la nomo jam reflektas: Esperanto estas multe pli ol nur la lingvo. Kio kunigas la Esperanto-parolantojn, estas la idealo pli bone kompreni unu la alian.

Willem Drees

Drees monument Den HaagDrees congres esperanto den HaagIu kiu plene subtenis la idealon de Esperanto, estis Willem Drees, magistratano kaj skabeno en Hago kaj poste ministro kaj ĉefministro de Nederlando. Li partoprenis en 1933 unu kurson ĉe András Cseh. Drees entuziasmiĝis pri –kiel li mem nomis tion – ‘genia simpla konstruo’ de la lingvo. Li jam povis rapide legi tekstojn,sed pro la manko de tempo li ne daŭrigis. Sed kiel eble li sin dediĉis al la defendado de la lingvo kaj de la movado. Ekzemple pere de la inaŭgura parolado dum la Esperanto-kongreso.

Esperanto hodiaŭ

Duolingo EsperantoLa Universala Esperanto-Asocio havas membrojn en 120 landoj, do se vi lernos Esperanton, vi povas kontaktiĝi kun homoj en diversaj lokoj. En la nuntempa cifereca mondo estas ankoraŭ pli facile por lerni Esperanton. Ekzemple pere la konata Duolingo.
Esperanto instituut den haagEn Hago troviĝas Internacia Esperanto-Instituto, kiu nomis sian sidejon je la nomo de supre menciita András Cseh. Tiu instituto organizas kursojn, eldonas kursomaterialojn kaj administras bibliotekon. Esperanto-instituto tute kompreneble havas sian lokon en nia urbo de Paco kaj Justeco!

Ĉu vi volas scii kial Hago estas la urbo de Paco kaj Justeco? Faru biciklan ekskurson “La Urbo de Paco kaj Justeco”

Tradukaĵo: Jolanta van Holstein- Nederlandse versie – English version

Do you like this article, share it using:

Ik gids u door Den Haag draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders