Haagse vogels

Het voorjaar is natuurlijk het seizoen waarin we weer kunnen genieten van alles wat in de herfst en de winter verdwenen of verborgen was. De bollen staan in bloei, er zitten knoppen aan de bomen en het is langer licht. Ik geniet niet alleen met mijn ogen van het voorjaar, maar ook met mijn oren. Want onze Haagse vogels geven ieder jaar een prachtig live concert, waar we gratis naar kunnen luisteren.  

Haags groen en vogels

Putter - Foto Ineke van der Veen

Dankzij het vele groen dat we in Den Haag hebben, zijn er veel vogels. Den Haag wordt ook wel de vogelstad van Nederland genoemd. Die vogels vallen in drie groepen. We hebben vogels die hier het hele jaar zijn en hier hun nest bouwen, broeden en jongen grootbrengen. Er zijn vogels die hier in het voorjaar komen en na de zomer weer weggaan. Deze trekvogels leggen vaak grote afstanden om vanuit het zuiden naar Nederland te komen. Dat geldt ook voor de derde groep: dat zijn trekvogels die naar het noorden trekken. Den Haag ligt midden in een van de belangrijkste trekroutes langs de kust van West-Europa.

Voorjaarsgeluiden

Fuut in baltshouding - Foto Ineke van der Veen

Ieder voorjaar moet ik  mijn kennis van vogelgeluiden weer opfrissen. Zolang er nog niet veel blad aan de bomen zit, lukt het me om bij het horen van een geluid de bijbehorende vogel te zien en bevestigd te krijgen het inderdaad om de soort gaat die ik denk te herkennen. Mijn repertoire aan vogelgeluiden heb ik opgebouwd omdat ik een aantal jaren heb meegedaan aan de leuke en educatieve excursies van de Haagse Vogelbescherming.

Haagse Vogelbescherming

Al in 1899 was er in Nederland een vereniging voor de bescherming van Vogels opgericht, Vogelbescherming Nederland. In die tijd droegen vrouwen grote, versierde hoeden. Voor die versieringen werden niet alleen vogelveren, maar ook hele vogels gebruikt. Tegen deze vogelmishandeling ontstond protest. Al snel richtte de vereniging zich ook op andere onderwerpen, zoals de jacht, landbouw en de waarde van vogels in de natuur.

In 1925 kwam er een Haagse afsplitsing. Wouter Tolsma, een bevlogen Haagse vogelliefhebber en natuurbeschermer, vond het beleid van Vogelbescherming Nederland te soft. Hij vond zes medestanders en samen hebben ze de ’Vereeniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage en omstreken’ opgericht. Die vereniging, vaak de Haagse Vogelbescherming genoemd, behartigt al meer dan 95 jaar de belangen van onze Haagse Vogels.

Haagse vogels Grote bonte specht
Grote bonte specht - Foto Ineke van der Veen

Activiteiten

De actieve leden van de Haagse Vogelbescherming houden zich bezig met diverse activiteiten. Zoals al gemeld: ze organiseren excursies en ook interessante lezingen en een cursus vogels herkennen. Zo kun je meer over vogels te weten komen. 

Vogelbescherming Vogelgebied
Vogelbescherming Vogelgebied

Behoud en liefst verbetering van de vogelstand is uiteraard een belangrijk doel van de vereniging. Omdat vogels het best gedijen in een omgeving zonder verstoring, zijn er in Den Haag en omgeving 11 vogelrustgebieden ingericht. Die zijn speciaal ingericht en beplant om zoveel mogelijk vogelsoorten broedgelegenheid en voedsel te bieden. En omdat ze zijn afgezet met hekken en water kunnen er ook geen honden en katten bijkomen.

Individuele vogels die in problemen zijn gekomen, worden opgevangen in de vogelopvang ‘De Wulp’, beter bekend als het vogelasiel in Meer en Bos.

En als een stuk Haags groen aangetast dreigt te worden, komt de Haagse Vogelbescherming in beweging om dat te voorkomen. 

Meten is weten

Haagse Vogel Boomklever
Boomklever - Foto Ineke van der Veen

Het is belangrijk om te weten waar in Den Haag vogels broeden en in de gaten te houden of de aantallen in de loop van de tijd veranderen. Daarom tellen de vogelwachters van de Haagse Vogelbescherming in diverse gebieden het aantal broedvogelparen. Ze krijgen daarvoor een speciale cursus, waarin ze onder andere vogelgeluiden (beter) leren herkennen. Voor deze klus moet je goed gemotiveerd en geen avondmens zijn. De meeste vogels zingen namelijk voor of rond zonsopgang en in mei en juni is dat al heel vroeg in de ochtend.

Lid worden

Als je van de natuur in het algemeen en van vogels in het bijzonder houdt, kan ik je het lidmaatschap van de Haagse Vogelbescherming aanraden. Vier keer per jaar stuurt de vereniging je dan haar mooie kwartaalblad. Je helpt niet alleen de vogels, maar ook jezelf, omdat een actieve vogelbescherming Den Haag groen houdt! 

 

Halsbandparkiet - Foto Ineke van der Veen

Meer informatie over de Haagse Vogelbescherming kun je vinden op www.haagsevogels.nl

Vogelfoto’s: Ineke van der Veen

 

Vind je dit een leuk artikel, deel het via:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blogger Jacqueline Alders
Informatief, verrassend, met humor!

Wil je een seintje krijgen bij nieuwe artikelen? ​

Meest recente blogberichten

Ik gids u door Den Haag draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders