Algemene Voorwaarden Ik gids u door Den Haag

Tours op uw verzoek

Offerte – Bevestiging – Factuur
Nadat u mijn offerte heeft geaccepteerd, stuur ik u de bevestiging van de wandeling of fietstour per email. Deze bevestiging bevat tevens de factuur.
Bevestiging van uw kant
De afspraak is definitief als u:
de afspraken via de mail heeft bevestigd
– én
de betaling op bankrekening NL85 INGB 0006 5842 08 is bijgeschreven.
Betaling
De betaling voor een wandeling of tour dient u vooraf te voldoen.
Aanvangstijd
Zorg ervoor dat u op de afgesproken tijd op het startpunt van de tour aanwezig bent.
Indien u vertraagd bent, kunt u dat laten weten via tel. 06-31648707. Ik houd me wel aan de afgesproken eindtijd.
Indien u meer dan 15 minuten te laat arriveert bij het afgesproken startpunt zonder dit te melden, heb ik het recht de wandeling te annuleren. In dit geval blijft u verplicht voor de wandeling en/of tour te betalen.
Minimum aantal personen
Voor zowel de stadswandelingen als de fietstours geldt een minimaal aantal deelnemers van 6. U kunt ook met minder dan 6 personen deelnemen, dan betaalt u wel voor 6.
Wijziging aantal personen
Een wijziging in het aantal personen kan tot 4 dagen voor de wandeling of fietstour per e-mail aan mij worden doorgegeven.
Dit kan gevolgen hebben voor de prijs per deelnemer.
Annulering
U kunt de tour tot 4 dagen voor de datum annuleren. Ik stort het betaalde bedrag terug onder inhouding van:
– Standaard wandelingen en fietstours: €15,= administratiekosten
– Programma’s op maat: €50,= voorbereidings- en administratiekosten.
Als u korter dan 4 dagen voor de datum annuleert, ben u gehouden het volledige bedrag te voldoen.

Tours met open inschrijving

Inschrijving
U kunt inschrijven via het formulier op mijn website of door een email aan mij te sturen.
Betaling
Betaling van te voren op bankrekening NL85 INGB 0006 5842 08
Annulering
U kunt de tour tot 4 dagen voor de datum annuleren. Ik stort het betaalde bedrag terug. Als u korter dan 4 dagen voor de datum annuleert, ben u gehouden het bedrag te voldoen.
Begintijd
Zorg ervoor dat u op de afgesproken tijd op het startpunt van de tour aanwezig bent. In het belang van alle deelnemers zullen we strikt op tijd vertrekken.
Aantal deelnemers te laag
Als er te weinig aanmeldingen zijn, kan het zijn dat de tour verplaatst wordt naar een andere datum of uit het programma wordt genomen. Ik informeer en u heeft de mogelijkheid op teruggave van uw geld of verplaatsing van uw inschrijving naar de nieuwe datum.

Algemeen

Prijzen
Voor de genoemde prijzen geldt: inclusief BTW.
Aansprakelijkheid
Deelname aan mijn wandelingen en tours is voor eigen risico. Deelnemers worden verzocht de aanwijzingen van de gids te volgen. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade van de deelnemer opgelopen tijdens een wandeling of tour of voor schade door de deelnemer aangebracht aan derden tijdens een wandeling of tour. Ik kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen of vermissing van eigendommen van de deelnemer.
Instemming algemene voorwaarden
Als u deelneemt aan mijn wandelingen en/of tours, stemt u in met de algemene voorwaarden.

Scroll naar top
Ik gids u door Den Haag draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders