Haagse Hoogtepunten

Privacybeleid

Privacyverklaring

Over mij
Ik gids u door Den Haag
Tomatenstraat 97
2564 CM  Den Haag
https://ikgidsudoordenhaag.nl/nl/home-nl/
mail@ikgidsudoordenhaag.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik gids u door Den Haag verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens & BTW nummer
 • Gegevens over gebruik website (bijv. via Google Analytics)
Waarom ik persoonsgegevens verzamel

Ik gids u door Den Haag verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst;
 • Het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst;
 • Het voeren van rechtszaken;
 • Ik gids u door Den Haag verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via uw browser op uw computer worden geplaatst. Ik maak gebruik van functionele cookies en sessiecookies om de site goed te laten functioneren.

U kunt cookies makkelijk verwijderen via uw browser. In deze handleiding van de Consumentenbond staat uitgelegd hoe u dat doet.

Google Analytics
Om inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van de website en rapportages op te maken, maak ik gebruik van Google Analtyics. IP adressen worden niet meegenomen en de gegevens worden niet met derden gedeeld.

Social media
Op mijn website staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deelt u mogelijk uw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in uw browser. Als u wilt weten wat deze derde partijen met uw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

YouTube
Soms plaats ik een YouTube filmpje op mijn website. Als ik dat doe, heb ik de privacymodus ingeschakeld via YouTube. Dat betekent dat YouTube geen persoonsgegevens van u registreert, tenzij u de video afspeelt.

Maillijst

Regelmatig stuur ik emails met artikelen of updates. Wilt u uzelf uitschrijven voor deze mails? U kunt u altijd afmelden via de link onderaan de email.

Delen met derden

Ik gids u door Den Haag verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Denk hierbij aan partners zoals een externe boekhouder, het mailsysteem om mailings te versturen en de host van mijn website. Ik gids u door Den Haag blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijnen

Zolang uw gegevens noodzakelijk zijn voor het leveren van onze dienstverlening zal ik deze bewaren. Wanneer mijn dienstverlening is afgerond bewaar ik de gegevens maximaal 36 maanden.

Wat betreft factuurgegevens houd ik me aan de wettelijke bewaartermijn. Andere persoonsgegevens verwijder ik drie maanden nadat u uw toestemming hebt ingetrokken.

Beveiliging

Uw verbinding met mijn website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.  Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die u met mij deelt via mijn website niet inzien. Ik houd mijn website en onze systemen up-to-date en controleer regelmatig op onregelmatigheden. Ook heeft de server waar deze website op staat een detectie systeem tegen DDoS aanvallen.

Rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan u of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door mij. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

U kunt uw rechten uitoefenen door te mailen. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. We verzoeken u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat ik kan vaststellen dat ik de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrek. Op de kopie van uw identiteitsbewijs vraag ik u uw pasfoto en BSN-nummer onleesbaar te maken. U kunt hiervoor de KopieID app gebruiken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wijzigingen

Ik gids u door Den Haag heeft het recht de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de privacyverklaring. Wanneer er grote wijzigingen gedaan worden, zullen deze ook per mail worden aangekondigd naar de mensen die op de maillijst staan.

 

Ik gids u door Den Haag draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders